Personeel & Organisatie


In onze organisatie staat het goed kunnen functioneren van leerkrachten voorop.  Zij zijn de belangrijkste succesfactor van onze organisatie. We streven ernaar om de inzet, kennis  en bekwaamheden van ons personeel voortdurend af te stemmen op de inhoudelijke en organisatorische doelen van onze scholen. Ons personeelsbeleid is ontwikkelingsgericht en neemt de persoon in de organisatie als hefboom tot verbetering en verandering. 

  1. Leerkrachten concentreren zich op hun kerntaken. De overige werkzaamheden worden zoveel als mogelijk uitgevoerd door onderwijs ondersteunend personeel. Dit komt tot uiting in ons functiebouwwerk.

  2. De leiderschapsfilosofie ‘coachend leidinggeven’ voeren we in binnen de totale organisatie (alle lagen). We leggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in onze organisatie en streven naar korte lijnen.

  3. Onze scholen werken voortdurend aan de ontwikkeling van een professionele cultuur.

  4. Competentiemanagement is de basis van ons personeels- en ontwikkelingsbeleid: werving en selectie, ontwikkeling en functioneren.

  5. We werken met teamprofielen die zijn gerelateerd aan het onderwijskundig concept en de benodigde competenties.

  6. De taakbelasting van ons personeel is zodanig dat een goede verhouding tussen werk en privé over het geheel gemeten mogelijk is. 

  7. Ieder personeelslid is zich bewust van zijn plaats binnen de organisatie en de bijdrage aan het succes van de organisatie.

  8. We streven naar een solide organisatie waarin o.a. op bovenschools niveau de schooldirecteuren de directeur-bestuurder tijdelijk kunnen waarnemen.