Informatie voor ouders 
Voor wie is er taalondersteuning?

Taalondersteuning is er voor alle kinderen (in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar) met een vertraagde taalontwikkeling. Er zijn diverse oorzaken waardoor de taalontwikkeling vertraagd kan zijn. Kinderen die deelnemen aan de taalondersteuning zijn bijvoorbeeld: kinderen die onvoldoende (Nederlands) taalaanbod krijgen of hebben gehad, kinderen waarbij er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een logopedisch probleem en kinderen die als gevolg van een ander probleem moeite hebben met de taalontwikkeling.

Waarom taalondersteuning?
Het is van groot belang dat op jonge leeftijd wordt begonnen met goed en voldoende (Nederlands) taalaanbod. De taalontwikkeling van kinderen is namelijk afhankelijk van wat zij om zich heen horen, dus wat ze krijgen aangeboden.
Een goede taalontwikkeling is nodig om je goed te kunnen uitdrukken en om anderen te begrijpen. Kennis hebben van veel woorden is de basis voor succes op school en het goed kunnen functioneren in de samenleving.


Wat houdt taalondersteuning in?
Kinderen met een vertraagde taalontwikkeling zullen bij de taalondersteuning intensief en uitdagend taalaanbod krijgen om de taalvaardigheid te vergroten. Deze intensieve taalondersteuning sluit aan bij de thema’s in de klas. Bij TAEL werken we vooral aan woordenschatuitbreiding, maar ook aan: het verbeteren van de luisterhouding, het herkennen en uitspreken van klanken en het maken van goede zinnen. Dit intensieve taalonderwijs vindt twee keer per week plaats tijdens reguliere schoolweken in een klein groepje buiten de groep voor minimaal een half jaar.Wat kunt u als ouder doen?
Thuis gaat leren door! De ouderbetrokkenheid bij het leren van taal is belangrijk om de taalvaardigheid van het kind te vergroten. U, als ouder, krijgt bij elk nieuw thema een praatplaat en de woorden mee naar huis met daarbij een tip hoe u thuis met de woorden aan de slag kunt. Ook worden ouders bij de begeleiding betrokken door hen uit te nodigen bij een taalondersteunings-moment van hun kind. Soms kiest een school er voor om ouderbijeenkomsten te organiseren, waarbij u, als ouder, leert hoe u de taalontwikkeling van uw kind thuis kunt stimuleren.
Hoe aanmelden?
Indien de basisschool deelneemt aan het project TAEL en deelname van het kind aan het project TAEL van belang vindt, zal de basisschool in overleg met ouders het kind aanmelden voor taalondersteuning. Deelname aan het project is gratis.