Welkom op de website van TAEL. TAEL staat voor TAalondersteuning Etten-Leur. TAEL is een project gesubsidieerd door de gemeente Etten-Leur, waarbij jonge kinderen met een vertraagde taalontwikkeling op hun eigen basisschool extra taalonderwijs krijgen aangeboden. Project TAEL is een onderdeel van de Onderwijsagenda van 2018-2022 ‘Dichtbij huis naar een passende school’. De drie schoolbesturen binnen Etten-Leur, welke zijn Stichting Leersaam, PCPO en SKPOEL, hebben gezamenlijk de subsidie van het project TAEL bij de Gemeente aangevraagd met als doel jonge kinderen op taalgebied zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij onderwijs kunnen blijven volgen dichtbij huis. Stichting Leersaam coördineert het Project TAEL.

Kenmerken Taalondersteuning:
- Voor kinderen met een vertraagde taalontwikkeling
- Uitbreiden van de woordenschat
- Stimuleren van taalgebruik met diverse werkvormen
- Gedurende een half jaar
- Op de basisschool
- 2x per week buiten de groep
- Tijdens reguliere schoolweken
- Aansluitend bij de thema’s van de groep
- Aangeboden vanuit school
- Ouders worden betrokken