Kwaliteit & Communicatie


Kwaliteit betekent voor ons “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. Ook uit ons kwaliteitsbeleid spreekt dat het de mensen zijn die het moeten doen. We streven ernaar om bovenop de basiskwaliteit de toegevoegde waarde van het openbaar onderwijs Etten-Leur zichtbaar te maken.

Communicatie is voor ons het sleutelwoord als het gaat om “mensenwerk”. In ons kwaliteitsbeleid krijgt voortdurend werken aan communicatieve vaardigheden een prominente plaats.

Onze scholen werken met het WMK instrument met daaraan gekoppeld een externe kwaliteits-audit voor onderdelen die de inspectie niet meet.

  1. Onze stichting werkt volgens een ontwikkelingsgerichte benadering, zoals die  van Investors in People.
  2. De schooldirecteuren en de  directeur-bestuurder zijn geregistreerd bij de Nederlandse Schoolleiders Academie.
  3. We streven naar een professionele dialoog met ouders en omgeving.
  4. Ons personeel communiceert constructief met leerlingen en ouders.
  5. Omgang met anderen voldoet aan de vastgestelde ethische gedragscode.
  6. We zorgen voor constructieve reflectie en participeren daartoe in externe netwerken.
  7. Er functioneert op school- en bovenschools niveau een adequaat management informatie systeem. Hiervan afgeleid is er tevens een bestuursinformatiesysteem.