Welkom bij


Visie, missie en kernwaarden
 
Visie: Stichting LeerSaam staat voor uitdagend, toegankelijk basisonderwijs voor iedereen, dat verzorgd wordt door zelfbewuste, inspirerende professionals.
Stichting LeerSaam wil haar leerlingen met vernieuwend, kwalitatief goed openbaar onderwijs een veilige en stimulerende leeromgeving bieden, die een goede basis vormt voor verdere ontwikkeling. Van uit een betrouwbare en solide organisatie wil men oog hebben voor de talenten van ieder kind.
  
Kernwaarden
 
Veiligheid: wij streven naar een kindgerichte, veilige school(omgeving).
Verantwoordelijkheid: wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het optimaal functioneren van de school met aandacht en zorg voor elkaar.
Respect: wij respecteren de  grondbeginselen en -rechten van kinderen en volwassenen; de in Nederland geldende waarden en normen, de diversiteit in geloof en levensopvatting en tenslotte: het respect voor elkaar.

Lees hier het actuele inspectierapport van onze scholen : rapport na vier jaarlijks onderzoek maart 2020 en onze reactie daarop

Openbaar, vernieuwend, toegankelijk onderwijs, verzorgd door zelfbewuste, inspirerende professionals.


Missie: Stichting LeerSaam is een stichting voor openbaar basisonderwijs. Zij ziet als haar opdracht de leerlingen voor te bereiden op een kansrijke toekomst in een steeds veranderende samenleving. De stichting streeft dan ook naar efficiënt georganiseerde scholen die eigen accenten leggen op didactisch, onderwijskundig en pedagogisch vlak. Het streven is optimale ontplooiingskansen voor kinderen en medewerkers mogelijk te maken.

De Springplank Kraanvogel 22, Etten-Leur


 

De Toverlaars Slagveld 55, Etten-LeurDe Leest Gruiterstraat 1, Etten-Leur 
Bestuurskantoor LeerSaam  |  Bezoekadres: Slagveld 55, Etten-Leur  |  Tel: 076-5017365